NASZE CELE

RESponsibility Polska to firma działająca na ryku energetycznym w zakresie analiz oraz doradztwa. Naszą ofertę stanowi przede wszystkim wykonanie audytu energetycznego oraz świadectwa charakterystyki energetycznej budynków, a więc działania realizujące bliską nam ideę efektywności energetycznej. Jako firma stoimy na stanowisku, że energetyka to odpowiedzialność, dlatego powinna ujmować nie tylko kwestie techniczno-technologiczne czy środowiskowe, ale także społeczne. Wierzymy, że rzetelność w takim podejściu do zagadnień energetyki zagwarantuje zbudowanie nowoczesnej gospodarki niskoemisyjnej i dobrobytu społeczeństwa.


PROFESJONALNE WYKONANIE AUDYTU ENERGETYCZNEGO

Audyt energetyczny wykonujemy w oparciu o obowiązujące rozporządzenia i normy, przy wykorzystaniu specjalistycznego oprogramowania:

  • Dz. U. 2015 poz. 376: Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 27 lutego 2015 r. w sprawie metodologii wyznaczania charakterystyki energetycznej budynku lub części budynku oraz świadectw charakterystyki energetycznej zgodnie z metodą – metoda obliczeniowa,
  •  PN-EN ISO 6946 „Komponenty budowlane i elementy budynku. Opór cieplny i współczynnik przenikania ciepła. Metoda obliczania”, norma według, której obliczane są współczynniki przenikania ciepła przegród wielowarstwowych,
  • PN-EN ISO 13370 „Właściwości cieplne budynków – Wymiana ciepła przez grunt – Metody obliczania”, norma według, której oblicza się współczynnik przenikania ciepła dla przegród mających kontakt z gruntem,
  • PN-EN ISO 13788 „Cieplno-wilgotnościowe właściwości komponentów budowlanych i elementów budynku – Temperatura powierzchni wewnętrznej konieczna do uniknięcia krytycznej wilgotności powierzchni i kondensacji międzywarstwowej”, norma według, której dokonuje się analizy wilgotnościowej przegród,
  • PN-EN ISO 10077-1 „Cieplne właściwości użytkowe okien, drzwi i żaluzji – Obliczanie współczynnika przenikania ciepła”,
  • PN-EN 12831:2006 „Instalacje ogrzewcze w budynkach. Metoda obliczania projektowego obciążenia cieplnego”, norma według, której obliczane jest obciążenie cieplne budynku.

UPRAWNIENIA I DOŚWIADCZENIE

Nasze doświadczenie wynika nie tylko ze współpracy z szeroko rozumianą branżą energetyczną (szczególnie sektorem odnawialnych źródeł energii) ale także z realizacji badań naukowych. Możemy zaproponować Państwu nie tylko wykonanie audytu energetycznego ale także szeroko rozumiane doradztwo na etapie modernizacji instalacji energetycznych w Państwa budynkach. Spośród uprawnień, które posiadamy wymienić należy przede wszystkim:
  • UPRAWNIENIA DO SPORZĄDZANIA ŚWIADECTW CHARAKTERYSTYKI ENERGETYCZNEJ BUDYNKÓW, Numer wpisu 13133

Zapraszam do współpracy!

Dr inż. Michał Kaczmarczyk
Dyrektor zarządzający