RESponsibility Polska to firma działająca na ryku energetycznym w zakresie analiz oraz doradztwa. Energetyka to odpowiedzialność, która utożsamiana jest m.in. z zapewnieniem ciągłości dostaw energii wpływających na poziom bezpieczeństwa energetycznego. Najwyższa pora, aby zaszczepić ideę odpowiedzialnej energetyki, czyli troski i długofalowej wizji dotyczącej przyszłości, która ujmować będzie kwestie środowiskowe i społeczne, w tym właściwą komunikację pomiędzy wszystkimi zainteresowanymi stronami. Rzetelność w takim podejściu do zagadnień energetyki zagwarantuje zbudowanie nowoczesnej gospodarki niskoemisyjnej i dobrobytu społeczeństwa. Z tego powodu RESponsibility Polska postanowiło zbudować swoją ofertę o dwa rodzaje usług, którymi są audyt energetyczny i rozwiązania w zakresie zwiększenia efektywności energetycznej, a także pod marką Primary Colors – wsparcie merytoryczne i techniczne w zakresie projektowania graficznego dla firm i organizacji branżowych.

Obszar naszej działalności obejmuje w szczególności energetykę odnawialną, efektywność energetyczną, niską emisję oraz inżynierię środowiska. Obszary te wynikają bezpośrednio z doświadczenia w pracy naukowej oraz w sektorze usług komercyjnych.


Zapraszam do współpracy!

Dr inż. Michał Kaczmarczyk
Dyrektor zarządzający