AUDYT ENERGETYCZNY DOMU JEDNORODZINNEGO – WARTO CZY NIE WARTO?

  • Gospodarka cieplna budynku utożsamiana z odczuwaniem komfortu użytkowania budynku od zawsze powodowała i zapewne nadal będzie ból głowy właścicielom domów jednorodzinnych. Chodzi rzecz jasna o ekonomikę, a więc przetrwanie sezonu grzewczego, w którym koszty paliwa zużywanego dla potrzeb centralnego ogrzewania pochłaniają znaczną część domowego budżetu.
  • Z jednej strony mamy zatem do czynienia z kosztami eksploatacyjnymi, z drugiej strony pojawia się poszukiwanie możliwości ich zmniejszenia, ale przy jednoczesnym poniesieniu kosztów inwestycyjnych, a więc na termomodernizację budynku. Pojawiają się pytania o okres zwrotu poniesionych nakładów, o roczne oszczędności jakie wynikać będą ze zmniejszenia zapotrzebowania budynku na ciepło. Precyzyjną odpowiedź na powyższe pytania daje audyt energetyczny.

AUDYT ENERGETYCZNY – PODSTAWA DO SKUTECZNEGO ZWIĘKSZENIA EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ

  • Efektywność energetyczna, odmieniana przez wszystkie przypadki, staje się podstawą budowania nowoczesnej niskoemisyjnej gospodarki. Siłą rzeczy jest ona również podstawą polityki energetycznej i klimatycznej Unii Europejskiej, między innymi ze względu na fakt, że największego potencjału do zwiększania efektywności energetycznej należy szukać w sektorze budownictwa, który odpowiada za 40% całkowitego zużycia energii w UE.
  • Poszukując rozwiązań służących poprawie efektywności energetycznej częstą praktyką jest, niestety, pomijanie na etapie przedinwestycyjnym wykonania audytu energetycznego dla termomodernizowanego obiektu, co w praktyce można porównać do zakładania firmy bez przygotowanego biznesplanu.

EFEKTYWNOŚĆ ENERGETYCZNA – JAKA JEST ROLA GMIN ORAZ SAMORZĄDÓW LOKALNY

  • Efektywność energetyczna jako podstawa nowoczesnej gospodarki niskoemisyjnej stała się punktem wyjścia przy wszelkiego rodzaju działaniach podejmowanych przez sektor energetyczny, budowlany, transportowy, czy komunalny, a z pewnością można tę listę znacznie wydłużyć.
  • Silne gospodarczo regiony oparte na zdrowych zasadach uwzględniających megatrendy, to silna gospodarka na poziomie kraju. W odróżnieniu od istniejących i realizowanych z coraz większym powodzenie Programów ograniczania niskiej emisji, Programów ochrony powietrza czy Planów działania na rzecz zrównoważonej energii SEAP (realizowanych w ramach Porozumienia Burmistrzów), brak jest planów skupiających się na zwiększeniu efektywności energetycznej jako najważniejszym aspekcie budowania nowoczesnej gospodarki, szczególnie w ujęciu regionalnym.

NISKA EMISJA – OZE I TRANSPORT NISKOEMISYJNY, W CZYM TKWI SEDNO PROBLEMU?

  • Identyfikacja problemu występowania niskiej emisji jest zagadnieniem dobrze znanym i często poruszanym w ostatnim czasie. Uwaga, słusznie zresztą, skupia się na sektorze produkcji ciepła dla potrzeb budynków jednorodzinnych oraz emisji komunikacyjnej, jako nie tylko dwóch najbardziej energochłonnych sektorów Unii Europejskiej ale jednocześnie najbardziej emisyjnych. Przechodząc do szczegółów, za występowanie niskiej emisji w Polsce, w 82,3% odpowiada produkcja ciepła i ciepłej wody użytkowej w gospodarstwach domowych (tzw. ogrzewanie indywidualne), 9,6% to emisja komunikacyjna, 5,4% to udział emisji z przemysłu, a 2,7% stanowią inne źródła niskiej emisji.
  • Podstawową kwestią jest zrozumienie istoty produkcji energii i potraktowanie jej przez społeczeństwo jako produktu, który po pierwsze nie musi być wytwarzany w procesie spalania (wykorzystanie konwencjonalnych nośników energii), a po drugie powinien być powszechnie oszczędzany.