Energetyka to odpowiedzialność, która utożsamiana jest m.in. z zapewnieniem ciągłości dostaw energii wpływających na poziom bezpieczeństwa energetycznego. Najwyższa pora, aby zaszczepić ideę odpowiedzialnej energetyki, czyli troski i długofalowej wizji dotyczącej przyszłości, która ujmować będzie kwestie środowiskowe i społeczne, w tym właściwą komunikację pomiędzy wszystkimi zainteresowanymi stronami. Rzetelność w takim podejściu do zagadnień energetyki zagwarantuje zbudowanie nowoczesnej gospodarki niskoemisyjnej i dobrobytu społeczeństwa. Z tego powodu RESponsibility Polska postanowiło zbudować swoją ofertę o dwa rodzaje usług, którymi są audyt energetyczny i rozwiązania w zakresie zwiększenia efektywności energetycznej, w tym opracowanie Programu Ograniczenia Niskiej Emisji dla Gmin. Pod marką Primary Colors oferujemy natomiast wsparcie merytoryczne i techniczne w zakresie opracowania materiałów dydaktycznych i reklamowych dla firm oraz organizacji branżowych – projektowanie graficzne i druk materiałów.