Energetyka to odpowiedzialność, która utożsamiana jest m.in. z zapewnieniem ciągłości dostaw energii wpływających na poziom bezpieczeństwa energetycznego. Najwyższa pora, aby zaszczepić ideę odpowiedzialnej energetyki, czyli troski i długofalowej wizji dotyczącej przyszłości, która ujmować będzie kwestie środowiskowe i społeczne, w tym właściwą komunikację pomiędzy wszystkimi zainteresowanymi stronami. Rzetelność w takim podejściu do zagadnień energetyki zagwarantuje zbudowanie nowoczesnej gospodarki niskoemisyjnej i dobrobytu społeczeństwa.